Firma Pektowin została nabyta przez firmę Naturex.

Jeśli poszukujesz Pektyn: kliknij tutaj aby dokładniej zapoznać się z naszą ofertą.

Kliknij tutaj jeśli chcesz zostać bezpośrednio przekierowany na stronę firmy Naturex.

 

Bouton pl

 

PEKTOWIN - A Naturex Company

ul. Postępu 17a - 02-676 Warszawa - Polska

Tel.: +48 22 256 54 25 - Faks: +48 22 337 40 26

E-mail: naturex.pl@naturex.com - Strona Internetowa: www.naturex.com

...................................................................................................................................................................

Pektowin has been acquired by Naturex.

If you require information on Pectins: click here to learn more about our range

Click here if you want to be directly connected to Naturex Website.

Bouton eng

PEKTOWIN - A Naturex Company

Ul. Postepu 17a - 02-676 Warszawa - Polska

Phone: +48 22 256 54 25 - Fax: +48 22 337 40 26

E-mail: naturex.pl@naturex.com - Website: www.naturex.com