Praca w przemyśle lekkim – wyjątkowe wyzwania i możliwości

lekkiPrzemysł lekki jest ważnym sektorem gospodarki, który obejmuje produkcję różnorodnych dóbr konsumpcyjnych, od odzieży i obuwia po artykuły gospodarstwa domowego. Praca w przemyśle lekkim ma swoje własne, specyficzne cechy, wyzwania i korzyści. W tym artykule przyjrzymy się temu, czym jest praca w tym sektorze oraz jakie są jej szczególne warunki. Czytaj dalej Praca w przemyśle lekkim – wyjątkowe wyzwania i możliwości

Zagospodarowanie lasu

lasZagospodarowaniem lasu nazywamy działalność człowieka która zmierza do unormowania i usystematyzowania czynności gospodarczych w lesie. Czynności powinny być zagospodarowane w taki sposób, aby trwale zaspokajały potrzeby społeczeństwa i gospodarki państwowej, głównie przemysłu drzewnego z uwzględnieniem ochrony lasu. Czytaj dalej Zagospodarowanie lasu

Lutowanie żeliwa

lutowane zeliwoOdlewy żeliwne wymagają bardzo dokładnego usunięcia powłoki tlenkowej przez szlifowanie, toczenie lub kulkowanie śrutem stalowym (piaskowanie jest mniej skuteczne), a następnie odtłuszczanie w parach trójchlorku etylenu względnie we wrzących alkaliach. Trawienie w kwasach jest mało skuteczne, a ponadto pozostawia na powierzchni nie dające się pobielić ślady grafitu. Lepsze wyniki osiąga się natomiast przy wstępnym pomiedziowaniu łączonych powierzchni za pomocą wodnego roztworu kwaśnego siarczanu miedzi albo chlorku miedzi. Czytaj dalej Lutowanie żeliwa

Zgubna inflacja

InflacjaDuże obawy i niepokój wśród całego społeczeństwa wywołuje stale rosnąca inflacja. Inflacja nie jest, czym innym, jak zjawiskiem pnących się w górę cen. Złotówka stopniowo traci na wartości, ceny towarów i usług wzrastają, powodując drastyczny spadek dochodów. Ludzie są niewystarczalni finansowo, nie posiadają oszczędności, nie inwestują. Koszty i nakłady na produkcję rosną, więc firmy podnoszą ceny na produkty, w celu uniknięcia strat. Stale rosnące ceny paliw odbijają się na całej gospodarce, głównie na transporcie, który nieodłącznie związany jest z handlem. Czytaj dalej Zgubna inflacja

Powinno się wyeliminować antybiotyki z produkcji żywności

TractorOrganizacja ONZ ds. Żywności i Rolnictwa (FAO) wydała specjalne oświadczenie, w którym proponuje całkowite wyeliminowanie antybiotyku chloramfenikolu z procesów produkcji żywności dla ludzi i zwierząt. Związane jest to z powtarzającymi się doniesieniami na temat nieodpowiedzialnego wykorzystywania chloramfenikolu w przemyśle spożywczym i rolnictwie i zanieczyszczania często dużych partii towaru. Jeden z takich wypadków zdarzył się w ubiegłym tygodniu, gdy pewna niemiecka fabryka paszy wyeksportowała do kilku państw, w tym Polski, duże partie towaru, co do którego zachodziło podejrzenie, że jest zanieczyszczony właśnie chloramfenikolem. Główny Lekarz Weterynarii Piotr Kołodziej wydał jednak oświadczenie, w którym zapewnił, że po przebadaniu całej partii towaru nie znaleziono śladu tego antybiotyku. Czytaj dalej Powinno się wyeliminować antybiotyki z produkcji żywności

Jak przygotować przedsiębiorstwo do audytu energetycznego?

audytPoprawa efektywności energetycznej leży w obszarze zainteresowania zarówno przedsiębiorców jak i całej gospodarki. Konieczność konkurowania na krajowych i zagranicznych rynkach wymusza na przedsiębiorstwach dążenie do ciągłego doskonalenia, w tym również zwiększania efektywności energetycznej (inne pomysły znajdziesz na www.notariusz-poznan.com.pl). Drzemie tu bowiem potencjał redukcji kosztów oraz zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Dlatego warto wykonywać analizy potrzeb, jakość planowania, dobór urządzeń technicznych oraz kulturę eksploatacji. Wszystko to zaś opierać na dobrych praktykach inżynierskich. Czytaj dalej Jak przygotować przedsiębiorstwo do audytu energetycznego?

Taśmy przemysłowe

tasmyGospodarka w XXI wieku cały czas się rozwija. Japonia, Stany Zjednoczone, Chiny, czy Brazylia – to jedne z najlepiej rozwijających się gospodarek na świecie, które postawiły na przemysł. Dziś przemysł wymaga stosowania rożnego typu materiałów i surowców. Fabryki potrzebują więc między innymi stali, ogromnej ilości złóż naturalnych. W zależności od specjalizacji konkretnej fabryki, konieczne są stosowne półprodukty. I tak przykładowo oczyszczalnie ścieków, elektrownie, czy kopalnie węgla kamiennego muszą się zaopatrzyć w taśmy filtracyjne do pras taśmowych. Nawet na polskim rynku możemy znaleźć dużą liczbę firm zajmujących się sprzedażą takiego typu materiałów. Czytaj dalej Taśmy przemysłowe

Restrukturyzacje firm

restrukturyzacjaEfektywne programy restrukturyzacji  przedsiębiorstw i skuteczne strategie rozwoju, prowadzące do sukcesu rynkowego i wzrostu wartości firmy.

Restrukturyzacja obejmuje wiele powiązanych procesów i działań, powodujących zazwyczaj zmianę zakresu działania przedsiębiorstwa, jego struktury kapitałowej, organizacji wewnętrznej, a także struktury własnościowej.
W zależności od przesłanek tego procesu rozróżniamy restrukturyzację naprawczą (program naprawczy) oraz restrukturyzację rozwojową (program rozwoju).

Na standardowy program restrukturyzacji składają się następujące elementy: Czytaj dalej Restrukturyzacje firm

Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego – CEPELIA

cepeliaCepelia została powołana do życia w 1949 r. jako organizacja spółdzielczo-państwowa pod nazwą Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego (CEPELIA). Celem jej działalności było i jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z twórczością ludową i artystyczną. Czym było to w praktyce? Rozumieć przez to należy opiekę nad twórcami ludowymi, produkcję wyrobów ludowych i artystycznych, ich sprzedaż, oraz pełnienie roli kulturotwórczej. W 1962 r. zmieniono nazwę na Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Cepelia”, który zrzeszał Spółdzielnie Wytwórców i Regionalne Biura Sprzedaży. Czytaj dalej Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego – CEPELIA

Serwis Polskiego Przemysłu