Beton komórkowy

(1)_ construction-646914_960_720 (385x256)Beton komórkowy jest czysty biologicznie gdyż składa się wyłącznie z naturalnych produktów: cementu, wody, piasku oraz wapna.

Każdy człowiek chce być pewny, że mieszka w zdrowym domu. zdrowym nie tylko dla tych , którzy w nim spędzaja dużą część swojego życia, ale i przyjazny dla środowiska naturalnego. do materiałów budowlanych których spełniaja te warunki można zaliczyć beton komórkowy. Beton komórkowy stosowany jest na świecie od ponad 60 lat. jest to rodzaj betonu o porowatości zbliżonej do pumeksu, wytwarzany całkowicie z materiałów mineralnych. polskie technologie jego produkcji należą do najlepszych. Dzięki porowatej strukturze beton komórkowy jest materiałem lekkim o najwyższej izolacyjności cieplnej spośród materiałów do budowania ścian. budując dom z betonu komórkowego można zmniejszyć zużycie energii na jego ogrzanie o 50%. Jego zastosowanie zapewnia zdrowy i przyjemny klimat w pomieszczeniach. ponieważ miliony porów powietrznych czynią go szczególnie aktywnym w oddychaniu.

Beton komórkowy jest czysty biologiczne gdyż składa się wyłącznie z produktów naturalnych piasku, wapna, cementu i wody. wytwornia w powodowie dysponyje własnymi złożami doskonało jakościowego piasku.
Woda stosowana w procesie produkcyjnym jest czysta i nie zawiera żadnych szkodliwych substancji.
Beton komórkowy zpb „prefbet ” to doskonały i nowoczesny materiał z którego można tanio i szybko wybudować ciepły i lekki dom.

Beton komórkowy jak rzadko który materiał ścienny posiada wiele korzystnych cech, a przede wszystkim:
* niską przewodność cieplną – np. dla odmiany 400 ?i=0,100 w/mk/,
* działając stabilizująco na zewnętrzne umiany temperatur i wilgotności, zapewnia korzystny klimat w pomieszczeniach,
* dyfuzyjność – nie stwarza przegrody szczelnej dla pary wodnej, przez co ściana nie .ulega zagrzybieniu,
* dobrą izolacyjność akustyczną,
* łatwość obróbki i montażu ( można przecinać piłą, wbijać gwoździe, wycinać otwory ),
* niską cenę – jest to uwzględniając koszty transportu, zużycia zaprawy i robocizny najtańszy materiał ścienny,
* odporność ogniową dla najwyższej klasy odporności pożarowej budynków.

Największe korzyści ekonomiczne wynikające z wyjątkowych właściwości cieplnych betonu komórkowego, uzyskuje się przez eliminację mostków termicznych, które powstają w spoinach wykonanych ze zwykłej zaprawy cementowo-wapiennej. efekt ten można uzyskać na dwa sposoby:
– przez murowanie ściany z bloczków klasy d w technologii cienkiej spoiny z użyciem zaprawy klejowej (grubość spoiny 1-3 mm)
– przez murowanie ściany z bloczków klasy m w tradycyjnej technologii z użyciem zaprawy ciepłochronnej (grubość spoiny 8-10 mm)
Dzięki takim rozwiązaniom uzyskiwana jest znaczna poprawa współczynnika przenikania ciepła w ścianach jednorodnych (ok 45%) oraz możliwość istotnego zmniejszenia warstwy izolacji termicznej w ścianach warstwowych, przy kosztach wykonania zbliżonych do zwykłej zaprawy.
Oferta handlowa prefbet-powodowo zawiera miedzy innymi zaprawy klejowe ekor oraz ciepłochronne feniks-ciepła fuga. poniższa tabela przedstawia orientacyjne zużycie zapraw dla wybranych grubości ściany.