Enzymy

pektowinEnzymy to katalizatory reakcji biochemicznych zachodzących w żywych organizmach . Posiadają bardzo dużą zdolność katalityczną (przyspieszają reakcje), wielokrotnie większą od najlepszych katalizatorów chemicznych . Enzymy odznaczają się ponadto bardzo wielką specyficznością działania tj. katalizują ściśle określoną reakcję biochemiczną nie zakłócając innych.
Dużą zdolność katalityczną i specyficzność działania enzymów starano się od dawna wykorzystać do tzw. ,, czystego i naturalnego ”przetwarzania i uszlachetniania produktów żywnościowych .Samych enzymów nie można jednak wytworzyć syntezą chemiczną .Mogą być wytworzone tylko w żywych organizmach zwierząt ,roślin i drobnoustrojów .
Enzymy można wydzielić z organizmów żywych jako żywe aktywne białko enzymatyczne .Po odpowiednim oczyszczeniu koncentracji i utrwaleniu wydzielonych enzymów można uzyskać dość trwały preparat enzymatyczny .
W nazwie preparatu enzymatycznego określa się rodzaj enzymu lub enzymów jakie w nich występują , zaś ich stopień koncentracji w preparacie wyrażany jest aktywnością . Największa ilość i najbardziej zróżnicowany asortyment preparatów enzymatycznych w gospodarce światowej wytworzonych jest z drobnoustrojów . Preparaty otrzymane tym sposobem znalazły najwięcej praktycznych zastosowań , a koszt ich wytworzenia jest najniższy .
Zakład ,, Pektowin” rozpoczął produkcję preparatów enzymatycznych już w 1963r. Specjalizuje się w produkcji preparatów do zastosowań w przemyśle spożywczym . Niektóre asortymenty wytwarzanych preparatów znalazły również zastosowanie w innych przemysłach .
Obecnie zakład prowadzi na dużą skalę produkcję 3 grup rodzajowych enzymów tj.amylazy ( hydrolizujące skrobię), pektynazy (hydrolizujące związki pektynowe) i proteazy (hydrolizujące białka) . W każdej z tych grup wytworzone są konkretne asortymenty handlowe preparatów różniące się cechami użytkowymi które są przeznaczone do konkretnych zastosowań. W mniejszej skali zakład produkował i może produkować inne enzymy lub biopreparaty spełniające określone nietypowe potrzeby odbiorców.

Do grupy preparatów amylolitycznych wytwarzanych w ZPOW „Pektowin” należą następujące asortymenty preparatów :

  • Amylopol P

  • Amylogal CS

  • Amylogal CT

  • Glukopol P

Do preparatów pektolitycznych należą : 

  • Pektopol PT

W grupie preparatów proteolitycznych występują :

  • Proteopol BP-S

  • Proteopol BP-T

  • Proteopol FP-T