Huta Florian SA – słowo Dyrektora

Szanowni Państwo

hutaHuta FLORIAN założona w 1828 roku w okresie ostatnich 20 lat stopniowo zmieniała swój profil produkcyjny: z zakładu surowcowego na przetwórczy. Najpierw zlikwidowaliśmy spiekalnię rud, później (w 1979 r.) wielkie piece, a na początku lat osiemdziesiątych koksownię. Jest to wydarzenie, które oznacza zaprzestanie emisji pyłów do atmosfery, a tym samym ogromną poprawę środowiska w mieście.

Przełom w rozwoju przetwórstwa hutniczego w naszej firmie nastąpił już 1976 r. kiedy oddano do eksploatacji wydział produkujący blachy ocynkowane i powlekane tworzywami oraz trapezowe. Wydział ten był wówczas jedynym tego rodzaju obiektem w całym polskim hutnictwie.

Ostatnie pięciolecie to intensywna restrukturyzacja i modernizacja Huty, pod kątem potrzeb rynkowych – w tym kierunku zrealizowaliśmy szereg zadań, takich jak:

 • budowa nowego zakładu „FLORPROFILE”- w formie spółki joint-venture z kapitałem austriackim,
 • etapowa budowa nowoczesnego Zakładu Przetwórstwa, który uzyskał zdolność wytwarzania szerokiego asortymentu elementów dla budownictwa i przemysłu.

Zakład Przetwórstwa, z blach pokrywanych wytwarzanych w naszej Hucie, produkuje wyroby na europejskim poziomie – między innymi:

 • profile zamknięte i otwarte dla budownictwa i przemysłu z taśmy czarnej, ocynkowanej i powlekanej (jest to pierwsza tego typu
 • linia zainstalowana w krajach Europy środkowo-wschodniej),
  siding z blachy powlekanej – typ elewacji zewnętrznej budynków,
 • wysokiej jakości blachodachówkę, o nazwie Flora.

Chciałbym przy tym wyraźnie podkreślić, że w naszej prorynkowej działalności modernizacyjnej, stale pamiętamy o poprawie ochrony środowiska, zwłaszcza że Huta mieści się w centrum miasta.

Sytuację w tym zakresie poprawiła nie tylko stopniowa likwidacja wydziałów surowcowych, ale także wybudowanie specjalnych urządzeń ekologicznych, takich jak:

 • stacja neutralizacji ścieków potrawiennych w Zakładzie Taśm Zimnowalcowanych,
 • urządzenie do neutralizacji ścieków pochromianowych w Zakładzie Blach Pokrywanych,
 • zainstalowanie w Kotłowni kotła gazowo-olejowego, w miejsce kotła opalanego miałem węglowym,
 • zainstalowanie nowej generacji dopalaczy oparów lakierniczych na linii powlekania blach.

W działaniach na rzecz ochrony środowiska prowadzonych przez Hutę, mieści się również wybudowanie komory ekologicznej na odpady hutnicze w obrębie składowiska odpadów komunalnych. Ten ważny problem został rozwiązany dzięki dobrej współpracy z władzami miasta.

Mamy w pełni świadomość, że tylko wyroby, które spełnią oczekiwania klientów, zapewnią pomyślny rozwój Huty. Z tą myślą zrealizowaliśmy w Hucie szeroki zakres prac przygotowawczych do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9002.

Pomyślnie zdaliśmy egzaminy w czasie audytów przeprowadzonych w IV kwartale 1995 roku przez renomowane firmy TÜV Berlin Brandenburg oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, a w grudniu 1995 otrzymaliśmy certyfikaty.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się z „ISPAT POLSKA STAL” Spółka Akcyjna Oddział w Świętochłowicach oraz z jej wyrobami. Tutaj można znaleźć referencje firmy.

Jerzy Kmiotek – Dyrektor Naczelny