Kontrola jakości wyrobów

metalHuta CEDLER jest spółką akcyjną powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Akt notarialny o numerze Repertorium A 12852/98 sporządzono w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Barbara Wróblewska w Warszawie w dniu 7 lipca 1998 roku. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod Nr RHB 15633 w Wydziale VIII Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 10 sierpnia 1998 roku. W dniu 31 grudnia 2002 roku nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki „Polskie Huty Stali” – Huta Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu ze spółką „Polskie Huty Stali” z siedzibą w Katowicach.
Przedmiotem działalności Huty CEDLER jest wytwarzanie wyrobów stalowych długich i płaskich w oparciu o wsad zewnętrzny w procesach walcowania na gorąco (wyroby długie) i na zimno (wyroby płaskie) oraz przetwórstwo wyrobów długich i płaskich.
Huta Cedler posiada certyfikat ISO-9002 przyznany przez jednostkę certyfikującą TÜV CERT – TÜV Rheinland oraz certyfikat na znak „B”. Huta CEDLER jest wyposażona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową i urządzenia umożliwiające przeprowadzenia bieżących badań fizycznych, chemicznych, metalograficznych i technologicznych własności wyrobów.
W zależności od asortymentu wyrobów i ich przeznaczenia przeprowadzane są następujące badania:
–    próba statyczna rozciągania
–    pomiar twardości
–    próba udarności
–    próba spęczania
–    próba zginania
–    próba skręcania
–    próba tłoczności taśm
–    pomiar grubości powłoki miedzi na drutach
–    próba ścinania siatek budowlanych
–    próba przełomu na niebiesko
–    badanie makrostruktury
–    badanie mikrostruktury
–    analiza kontrolna składu chemicznego

Wszystkie partie wyrobów podlegają badaniom kwalifikacyjnym co najmniej w zakresie przewidzianym w odnośnych normach i warunkach technicznych zamówienia. Analizy kontrolne wykonywane są przy pomocy automatycznych analizatorów typu: LECO CS044, CS300, R016, TN14, spektrometru laboratoryjnego ARL3460 i spektrotestu IRF.

Zobacz też: taśmy i kleje przemysłowe 3M.