Pektyny

(1)_ pektyny (385x255)Informacje ogólne o preparatach pektynowych.
Substancje pektynowe są naturalnymi składnikami roślin i ich owoców. W materiale roślinnym pektyny występują w połączeniu z celulozą i takie substancje są nazywane protopektyną, która tworzy lepiszcze ścian komórkowych. Szczególnie duże ilości substancji pektynowych występują w owocach takich jak: porzeczki, agrest, a także owocach cytrusowych i jabłkach.

Pektyna, jest uzyskanym w warunkach przemysłowych preparatem, zawierającym wyizolowane z surowca roślinnego rozpuszczalne w wodzie substancje pektynowe.

Preparaty te są używane jako dodatki do żywności, leków i posiadają w odpowiednich warunkach zdolność tworzenia żeli.
Surowcem do produkcji naszej pektyny są suszone wytłoki jabłkowe, zawierające 8 – 12% substancji pektynowych, oraz wytłoki cytrusowe o zawartości substancji pektynowych w granicach 18 – 25%, skąd wydobywa się je drogą ekstrakcji rozcieńczonym roztworem kwasu, a następnie wytrąca alkoholem, oczyszcza, suszy i rozdrabnia.
Pektyna jako substancja pochodzenia roślinnego jest najlepszym środkiem żelującym do produkcji dżemów i galaretek owocowych. Jako naturalny składnik owoców sprawia, że przetwory wyprodukowane z jej dodatkiem zachowują w pełni cechy organoleptyczne charakterystyczne dla użytego surowca.

Klasyfikacja pektyn

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pektyny dzielimy na:

  • Pektyny (E440i)
  • Pektyny amidowane (E440ii)

Ze względu na rodzaj użytego surowca wyróżnić można :

  • pektyny jabłkowe*
  • pektyny cytrusowe*
  • pektyny cytrusowo-jabłkowe

Ze względu na poziom stopnia estryfikacji (SE) dzieli się je na :

  • pektyny wysokoestryfikowane (WE) o SE powyżej 50 %
  • pektyny niskoestryfikowane (NE) o SE poniżej 50 %

Połączony Komitet Ekspertów WHO/FAO zakwalifikował pektynę jako dodatek do żywności, nie limitując poziomu jej spożycia.
Czystość naszej pektyny odpowiada aktualnym wymaganiom Rozporządzenia Ministr Zdrowia w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczączych pobierania poróbek i metod analitycznych stosowanych w toku urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń i norm FAO, FCC, EEC.

Przeczytaj też tekst o działaniu selenu.