Aspekt innowacyjności CETEAM

chlodnictwoGrupa Ceteam jako jedna z niewielu obecnych na rynku, wprowadza kompleksowe rozwiązania dotyczące optymalnego wykorzystania energii chłodniczej, cieplnej oraz elektrycznej w budynku, dla zminimalizowania kosztów eksploatacyjnych.

W latach 2009 -2011 zespół inżynierów działu R&D grupy Ceteam opracował i wdrożył praktycznie rozwiązania techniczne obejmujące zintegrowane systemy HVAC&R, nowoczesne w skali globalnej, do zastosowań w marketach i pawilonach handlowych.

Zintegrowane systemy HVAC&R, opracowane przez Ceteam, objęte ochroną praw autorskich i patentowych charakteryzują się :

 • pełną i nieograniczoną gamą mocy urządzeń HVAC&R
 • pełnym zakresem zastosowań w różnorodnych klimatycznie terenach (od polarnych poprzez kontynentalne do równikowych)
 • minimalną mocą zainstalowaną dla systemów HVAC&R
 • minimalnym zużyciem energii elektrycznej systemów HVAC&R
 • pełnym monitoringiem parametrów pracy systemów HVAC&R
 • bezawaryjnością układów przy zachowaniu odpowiednich przeglądów serwisowych
 • pełnym komfortem cieplnym i higienicznym dla pracowników i klientów obiektów handlowych
 • pełnym zachowaniem parametrów dla produktów żywnościowych w meblach, regałach oraz komorach chłodniczych i mroźniczych.

Dodatkowo grupa Ceteam wprowadzając na rynek zintegrowany system HVAC&R umożliwiła zastosowanie 100% ekologicznego czynnika chłodniczego jakim jest dwutlenek węgla (CO2), pracującego w zakresie temperatur subkrytycznych, z pominięciem kaskadowych agregatów chłodniczych, obniżając znacznie ciśnienia ssania (LP) i tłoczenia (HP) układów na CO2, podwyższając przy tym współczynnik efektywności (COP) systemów chłodniczych.

ASPEKT SYNERGII

Cechą wyróżniającą grupę inżynieryjną CETEAM od innych jest połączenie wielu specjalności
w układzie synergii w aspekcie optymalnego ich wykorzystania dla osiągnięcia:

 • współpracy specjalistów różnorodnych branż inżynieryjnych chłodnictwa, ogrzewnictwa wentylacji, automatyki i sterowania, celem opracowania systemowych rozwiązań technicznych w budynkach;
 • współdziałania instalacji mechanicznych budynku (chłodzenie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) oraz instalacji elektrycznych przy współudziale instalacji teletechnicznych (zasilanie urządzeń instalacji mechanicznych oraz oświetlenia) dla uzyskania wymiernego i znacznego efektu oszczędności energii podczas eksploatacji budynku.

ASPEKT EKOLOGII

Rozwiązania techniczne grupy inżynieryjnej Ceteam oparte są na zastosowaniu nowoczesnych i proekologicznych systemów:

 • wykorzystania energii odnawialnej z otaczającego środowiska ( powietrza, wody i gruntu) do efektywnej pracy gruntowych i powietrznych pomp ciepła (Heat Pumps)
 • wykorzystania energii odnawialnej z otaczającego środowiska ( powietrza, wody i gruntu) do efektywnej pracy gruntowych i powietrznych agregatów chłodniczych (Refrigeration Packs)
 • wykorzystania energii słonecznej wytwarzającej energię elektryczną z ogniw fotowoltanicznych (Photovoltaics)
 • odzyskiwania energii cieplnej i chłodniczej w wymiennikach ciepła i chłodu za pomocą pasywnych i aktywnych powietrznych i wodnych ,rekuperatorów energii (Recovery Heat Exchangers )
 • wykorzystanie pasywnych, niewymagajacych dostarczenia energii pierwotnej,urządzeń transportujących energię na rożne poziomy temperaturowe opartych na bazie rurek ciepła (Heat Pipes)
 • wykorzystanie ekologicznych źródeł energii elektrycznej opartych na bazie ogniw paliwowych (Fuel Cells)

Rozwiązania te w układzie zatosowań synergicznych przyczyniają się nie tylko do wykorzystania energii odnawialnej zgromadzonej w otaczającym środowisku (woda, powietrze, grunt), ale redukują również całkowite zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, chłodniczą i elektryczną a przez to redukują emisję związków węgla i siarki do atmosfery.

ASPEKT WYKORZYSTANIA FUNDUSZY PRO EKOLOGICZNYCH

W świetle najnowszych trendów finansowania przedsięwzięć redukujących emisję CO2 do atmosfery proponowane przez Grupę Ceteam rozwiązania techniczne znakomicie wpisują się w aktualną politykę pro ekologiczną w skali globalnej, co wiąże się z możliwością uzyskania dofinansowania, dotacji lub korzystnych kredytów na realizację przedsięwzięć dla potencjalnych klientów grupy inżynieryjnej CETEAM.

ASPEKT PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Zespół inżynieryjno-techniczny Grupy Ceteam wraz z zespołami spółek zależnych pracują ze świadomością osiągnięcia podstawowego celu jakim jest efektywna i bezawaryjna praca systemów HVAC&R.
Kadra zespołu Ceteam posiada uprawnienia projektowe i wykonawcze multidyscyplinarne oraz kształcona i wychowywana jest w duchu szacunku do wykonywanego zawodu.
Zasadą podstawową jest merytoryczna praca zespołowa oraz wzajemne sprawdzanie etapów wykonanego zadania.
Grupa Ceteam posiada własny system szkolenia, kontroli oraz pogłębiania wiedzy i umiejętnosci w projektowaniu, budowaniu, montowaniu, uruchamianiu, monitorowaniu i serwisowaniu urzadzeń HVAC&R.
W celu zintegrowania zespołu Ceteam wprowadzono możliwość pozyskania akcji Grupy w ramach akcjonariatu pracowniczego dla zwiększenia stabilności i ciągłości pracy zespołu.

ASPEKT PEŁNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI GWARANCYJNEJ

Okres gwarancji na zaprojektowane i wykonane przez Grupę Ceteam systemy HVAC&R zwyczajowo jest 10 letni, pod warunkiem podpisania umowy serwisowej na czas objęty gwarancją.
Grupa Ceteam jest prekursorem w nieodpłatnym usuwaniu stanów awaryjnych w instalacjach HVAC&R zaprojektowanych, wykonanych i serwisowanych przez grupę Ceteam (z wyłączeniem celowych uszkodzeń mechanicznych).
Grupa Ceteam posiada odpowiednie narzędzia systemowe m.in. w postaci własnego centrum monitoringu instalacji, specjalistycznych grup serwisowych oraz pakietu umów z ubezpieczycielami dla uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją instalacji mechanicznych i elektrycznych w budynkach ponoszonych zwyczajowo przez klienta.