Z polskich petrochemii

(1)_ olej (385x256)Południowe Zakłady Rafineryjne „Naftopol” produkują wysokiej klasy paliwa oraz komponenty:
– olej napędowy
Produkt wysokiej jakości spełniający wymagania wszelkich silników wysokoprężnych. Produkowany olej odpowiada wymaganiom normy PN – EN 590:1999.
Cechy nie normowane, takie jak barwa, zapach, również nie odbiegają od produktów uzyskiwanych z ropy naftowej w tradycyjny sposób.
Zaletą produktu jest fakt, iż w procesie technologicznym rafinacji podlega ropa naftowa wraz z olejami przepracowanymi przez co produkt jest bardziej ekologiczny przy jednoczesmym zapewnieniu jego doskonałej jakości.
– olej opałowy
Mieszanina węglowodorów nasyconych wraz z węglowodorami aromatycznymi i oleinowymi.
Ten wysokiej jakości produkt powstaje jako pozostałość po destylacji mieszaniny ropy naftowej z frakcjami olejowymi. Olej spełnia wymagania polskiej normy oraz charakteryzuje się bardzo małą zawartością związków siarki.
– benzyna bazowa
Produkt otrzymywany w procesie przeróbki ropy naftowej i oleju przepracowanego. Jest mieszaniną węglowodorów rozgałęzionych i liniowych, węglowodorów naftenowych pięcio- i sześcioczłonowych, oraz węglowodorów aromatycznych i nienasyconych. Stanowi wysokiej jakości komponent do produkcji benzyny silnikowej.
Unikalna technologia oparta jest na patencie mgr inż. Macieja Lachmirowicza i nie jest stosowana w żadnej innej polskiej rafinerii. Technologie wielostopniowego systemu krakingu termicznego z wielokrotną recyrkulacją strumieni procesowych pozwalają na osiąganie bardzo wysokich uzysków paliw z ropy naftowej i olejów przepracowanych. Uzysk białych produktów paliwowych wynosi 80 – 85%, czyli więcej niż w innych nowoczesnych rafineriach.
Podstawowym surowcem podlegającym przerobowi jest mieszanina oleju przepracowanego i ropy naftowej. Olej przepracowany jest przez system filtrów i zbiorników pośrednich mieszany z ropą naftową w zbiornikach stokażowych. Zadaniem systemu  filtracyjnego jest wstępne odwadnianie oraz usunięcie zanieczyszczeń. W celu zmniejszenia napięcia powierzchniowego oraz ułatwienia odstawania wody do surowca dodaje się również inne rozpuszczalniki. Mieszanina jest następnie w zbiornikach magazynowych podgrzewana i mieszana celem dalszego odwodnienia oraz jej ujednorodnienia.
W następnym etapie surowiec kierowany jest na dwa stopnie destylacji. Pierwszy stopień to destylacja atmosferyczna, drugi – destylacja próżniowa, w wyniku której powstają następujące frakcje:
– frakcja benzynowa o temperaturze wrzenia nie przekraczającej 200 st. Celsjusza
– frakcja oleju napędowego lekkiego o temperaturze wrzenia od 170 do 370 st. Celsjusza
– frakcja oleju cięzkiego o temperaturze wrzenia od 350 do 460 st. Celsujsza
– frakcja oleju opałowego o temperaturze wrzenia powyżej 460 st. Celsujsza

Dodatkowym elementem instalacji jest węzeł krakingu termicznego połączony w specyficzny sposób z instalacją służącą do destylacji. Wydzielona z surowca ciężka frakcja olejowa kierowana jest na kraking termiczny, w wyniku którego zanieczyszczenia ulegają zesmoleniu oraz rozkładowi na frakcje wyżej i niżej wrzące. Całość jest powtórnie kierowana do procesu destylacji.
Południowe Zakłady Rafineryjne są firmą dbającą o to, by toksyczne odpady, którymi są przepracowane oleje nie trafiały do ziemi, wód i lasów gdzie stanowią wręcz śmiertelne zagrożenie.
Stwierdza się, że litr takiego oleju może uczynić niezdatnymi do picia 5 milionów litrów wody. Jeszcze dziś duża część powstających w Polsce odpadów oleju trafia bądź wprost do środowiska lub w procesie niekontrolowanego spalania uwalnia do atmosfery bardzo szkodliwe metale ciężkie.
Działalność Naftopolu udowadnia, że można nie tylko zlikwidować ekologiczne zagrożenie ale również otrzymać wysokiej klasy produkty naftowe. Również Twoja firma może nawiązać współpracę z Naftopolem celem włączenia w ogólnopolski system zbiórki olejów przepracowanych co pozwoli pozbyć się problemu toksycznych odpadów bez ingerencji w środowisko naturalne.