Archiwum kategorii: metalurgiczny (hutnictwo)

Lutowanie żeliwa

lutowane zeliwoOdlewy żeliwne wymagają bardzo dokładnego usunięcia powłoki tlenkowej przez szlifowanie, toczenie lub kulkowanie śrutem stalowym (piaskowanie jest mniej skuteczne), a następnie odtłuszczanie w parach trójchlorku etylenu względnie we wrzących alkaliach. Trawienie w kwasach jest mało skuteczne, a ponadto pozostawia na powierzchni nie dające się pobielić ślady grafitu. Lepsze wyniki osiąga się natomiast przy wstępnym pomiedziowaniu łączonych powierzchni za pomocą wodnego roztworu kwaśnego siarczanu miedzi albo chlorku miedzi. Czytaj dalej Lutowanie żeliwa

Huta Florian SA – słowo Dyrektora

Szanowni Państwo

hutaHuta FLORIAN założona w 1828 roku w okresie ostatnich 20 lat stopniowo zmieniała swój profil produkcyjny: z zakładu surowcowego na przetwórczy. Najpierw zlikwidowaliśmy spiekalnię rud, później (w 1979 r.) wielkie piece, a na początku lat osiemdziesiątych koksownię. Jest to wydarzenie, które oznacza zaprzestanie emisji pyłów do atmosfery, a tym samym ogromną poprawę środowiska w mieście. Czytaj dalej Huta Florian SA – słowo Dyrektora

Kontrola jakości wyrobów

metalHuta CEDLER jest spółką akcyjną powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego. Akt notarialny o numerze Repertorium A 12852/98 sporządzono w Kancelarii Notarialnej Paweł Błaszczak, Barbara Wróblewska w Warszawie w dniu 7 lipca 1998 roku. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod Nr RHB 15633 w Wydziale VIII Gospodarczym Rejestrowym Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 10 sierpnia 1998 roku. W dniu 31 grudnia 2002 roku nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki „Polskie Huty Stali” – Huta Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu ze spółką „Polskie Huty Stali” z siedzibą w Katowicach. Czytaj dalej Kontrola jakości wyrobów